Productivity aplikace


Pomocí nové aplikace Schwanog Productivity si uživatelé mohou rychle a pohodlně zjistit nejdůležitější parametry pro aplikace zapichování, virblování a frézování vícehranů.

Aplikace je dostupná na Google Play a na App Store, a to v osmi jazycích: němčina, angličtina, francouzština, italština, španělština, čeština, polština a čínština.

Aplikace Schwanog Productivity vás navíc pravidelně informuje o novinkách kolem snižování kusových nákladů na přesné díly, takže se novinky dozvíte vždy jako první.

Nejdůležitější funkce:

Zapichování


VżpoŤet otŠŤek, Ýeznť rychlosti a doby obrŠbžnŪ

Virblování závitů


VżpoŤet ķhlu nastavenŪ nŠstroje, otŠŤek virblovacŪho prstence a otŠŤek vÝetena

 

Frézování vícehranů


VżpoŤet otŠŤek a rychlosti Ýezu