Systém Schwanog


SYSTÉM SCHWANOG DRŽÁK NÁSTROJE


SYSTÉM SCHWANOG POLOTOVAR NÁSTROJE


SYSTÉM SCHWANOG DESKA S PROFILEM


Základem všech řešení aplikací jsou systémy profilových nástrojů Schwanog, které vždy sestávají z držáku Schwanog a polotovaru nástroje Schwanog. Do tohoto polotovaru se brousí nebo erodují obrysy specifické pro daný díl. Výrobní dávky typické pro Schwanog jsou 3 až 50 profilových destiček na zakázku.

Kromě výrazného hospodářského užitku je středem pozornosti také další výhoda aplikace. Díky technologii systému Schwanog jsou možné dokonce obrysy, které kopírovacím soustružením vůbec nelze vyrobit. To znamená další zcela rozhodující výhodu právě u stále komplexnějších a filigránštějších precizních dílů automobilového průmyslu a lékařské techniky.

Z tohoto důvodu se doporučuje již ve fázi projektování nových konstrukčních dílů kontaktovat náš technický odbyt.