Systém Selector

Vyšší produktivita pomocí redukce zmetků!

Trh s precizními díly u dodavatelů pro automobilový průmysl, letectví a strojírenství je u středních a větších sérií silně ovlivněn nejvyššími nároky na kvalitu s nulovou tolerancí chyb.

Schwanog systém Selector byl vyvinut, aby se výrazně optimalizovala namátková kontrola v sériové výrobě. Pomocí přihrádek rozděluje systém Selector od Schwanogu výrobní dávky na osm menších jednotek. Právě u automatické výroby nebo u směn s malým počtem obsluhujícího personálu je tak možné v případě zlomení nástroje nebo jiných rušivých faktorů výrazně snížit náklady na třídění.

  • Rozdělení výrobních dávek do malých jednotek pomocí přihrádek Selector
  • Systém přihrádek s otočnými stoly, které jsou umístěny na výstupu dílů výrobní jednotky
  • Taktování závislé na čase nebo kusech vždy o jednu přihrádku
  • Vizuelní kontrola vyrobených dílů v poslední nádobce selektoru
  • Dvojitá nádobka uložená v olejové lázni pro choulostivé díly

Systém Selector