Víceboké příklepové obrábění

Příklepové nože Schwanog jsou na skladě k dispozici pro všechny běžné typy strojů, příp. víceboká soustružnická zařízení. 
Jako všechny systémy Schwanog jsou i příklepové nože provedeny s výměnnými destičkami.

Právě u soustružených součástí pro průmysl zabývající se výrobou fitinek a hydraulikou představuje zhotovení plošek pro klíče frézováním podstatnou spotřebu pracovního času.

Tato časová náročnost znamená enormní ovlivnění nákladů. Společnost Schwanog nabízí jako specialista na vysoce efektivní  systémy vyměnitelných nástrojů přesvědčivá řešení ke snížení nákladů. Pomocí systému Multikant společnosti Schwanog lze plošky pro klíče zhotovit přímo na soustruhu. Odpadá nákladné frézování, stoupá bezpečnost procesu a podstatným způsobem se snižují náklady.

  • Vícehrany vznikají přímo na soustruhu během jednoho procesu
  • Odpadá časově náročná přeměna ze soustružení na frézování
  • Zhotovení vícehranů na soustruhu je podstatně rychlejší než frézování
  • Bezpečnost procesu stoupá podstatnou měrou díky integrovanému postupu výroby na jednom stroji
  • Náklady díky systému Multikant společnosti Schwanog podstatně klesají

Víceboké příklepové obrábění

Základní těleso:

  • S průměrem
  • S kuželovým upnutím
  • Neuvedené držáky a dzžáky z těžkého kovu na vyžádání
[Translate to CZ:] MEHRKANTSCHLAGEN