Vnitřní soustružení

Kontinuální optimalizace výrobních procesů při nejvyšší kvalitě je pro výrobce přesných dílů rozhodující pro dlouhodobý úspěch na trhu.

Schwanog pro to nabízí perfektní, vysoce hospodárné řešení se svými podle výkresů individuálně zhotovenými systémy pro axiální a radiální vnitřní zapichování a rovněž vnitřní soustružení. Systém WSI umožňuje dokonce vnitřní zapichování, vnitřní soustružení nebo oba výrobní procesy v jednom jediném pracovním kroku. Systémy nástrojů Schwanog sestávají vždy ze systémového držáku a výměnných destiček nástrojů, do kterých budou vybroušeny nebo erodovány obrysy specifické pro zákazníka.

  • Snížení nákladů na obráběný kus až o 40%
  • Výrazná úspora času při výměně destiček
  • Díky maximální přesnosti výměny odpadá zvláštní nastavení při výměně nástroje
  • Zpravidla jsou  vyrobitelné rozměry  > 2 mm
  • Zvýšení produktivity až do 80 %

Systém WSI

Vnitřní průměr: > 2 mm

Vnitřní zapichování, vnitřní soustružení nebo vnitřní zapichování a soustružení v jednom jediném pracovním kroku.

Základní těleso:

  • S upnutím s kulatou stopkou
  • Neuvedené držáky a dzžáky z těžkého kovu na vyžádání
[Translate to CZ:] WSI-System