Vnější zapichování

Nejvyšší jakost, tlak na náklady a globální konkurence jsou požadavky, které dnes ovládají denní obchod výrobců přesných dílů. Zapichování místo soustružení kopírováním se v posledních letech prosadilo jako efektivní řešení ve všech oblastech a prakticky na všech typech strojů.

Systémy nástrojů Schwanog sestávají vždy ze systémového držáku a vyměnitelných destiček, do kterých budou vybroušeny nebo erodovány obrysy specifické pro obráběný díl u zákazníka. Ve výsledku dosahují nástroje k zapichování od Schwanogu oproti klasickému soustružení kopírováním snížení nákladů na obráběný kus často o více než 40 %. Protože při opotřebení jsou pouze vyměněny destičky, zůstanou také následné náklady příjemně nízké a otevírají tím možnost zvýšení produktivity až o
80 %.

 • Pět systémů pro šířky zápichů 3,5–70 mm
 • Univerzální řešení pro všechny soustruhy a speciální řešení pro vícevřetenové soustružnické automaty
 • Systémové řešení pro několikeré přebroušení nebo také pro jedno použití
 • Nejvyšší jakost povrchu zapichovacích destiček
 • Významná úspora času při výměně destiček

Systém PWP

Šířka: 9–33 mm
Použití: Všechny soustruhy

Systém PWP firmy Schwanog byl vyvinut pro zapichování profilů na jedno- a vícevřetenových soustruzích, sklíčidlových a revolverových soustruzích, CNC- a dlouhotočných soustruzích.

Základní těleso:

 • Čtvercová nebo obdélníková stopka
 • Upnutí plochý tvar (AWN)
 • Upnutí plochý tvar Form C (Index/Traub/Gildemeister Blockform)
 • Upnutí - polygon (Capto)
 • Upnutí HSK
 • Upnutí SK/KM/UT
 • Neuvedené držáky a dzžáky z těžkého kovu na vyžádání
[Translate to CZ:] PWP-SYSTEM


Systém WEP

Šířka: 3,5–12 mm
Použití: Všechny soustruhy

Zvláštním znakem systému WEP firmy Schwanog je provedení se třemi břity. Tak se již provedením samotného nástroje dosáhne vynikajícího nákladového poměru.

Základní těleso:

 • Obdélníkový průřez
 • Rybina (AWN)
 • Upnutí - polygon (Capto)
 • Upnutí HSK
 • Upnutí SK/KM/UT
 • Neuvedené držáky a dzžáky z těžkého kovu na vyžádání
[Translate to CZ:] WEP-SYSTEM


Systém PWP-B

Šířka: 3,5–12 mm
Použití: Všechny soustruhy

Zvláštním znakem systému WEP firmy Schwanog je provedení se třemi břity. Tak se již provedením samotného nástroje dosáhne vynikajícího nákladového poměru.

Základní těleso:

 • Obdélníkový průřez
 • Rybina (AWN)
 • Upnutí - polygon (Capto)
 • Upnutí HSK
 • Upnutí SK/KM/UT
 • Neuvedené držáky a dzžáky z těžkého kovu na vyžádání
[Translate to CZ:] PWP-B-SYSTEM


Systém PWP-E

Šířka: 25-70 mm
Použití: Vícevřetenové automaty

Systém PWP-E byl rovněž vyvinut pro vícevřetenové automaty. Od systému PWP-B se odlišuje velmi tenkou výměnnou vložkou. Tato vložka je nutná v případech, kdy se požaduje oboustranný úhel hřbetu.

Základní těleso:

 • Rybina (AWN)
 • Obdélníkový průřez
 • Upnutí - polygon (Capto)
 • Upnutí HSK
 • Upnutí SK/KM/UT
 • Neuvedené držáky a dzžáky z těžkého kovu na vyžádání
[Translate to CZ:] PWP-E-SYSTEM


Systém PWP-T

Šířka: 15-30 mm
Použití: Vícevřetenový automat Tornos

Systém PWP-T byl vyvinut pro zapichování profilů na vícevřetenových automatech Tornos. Jednoduchá výměna destičky v několika vteřinách při přesném fixování vede ke zkrácení doby odstávky a tím k vysoké hospodárnosti.

Základní těleso:

 • Rybina (AWN)
 • Neuvedené držáky a dzžáky z těžkého kovu na vyžádání
[Translate to CZ:] PWP-T-SYSTEM