Prohlášení o ochraně údajů

Společnosti Schwanog záleží na ochraně vašich osobních údajů a proto vás chceme co nejpřesněji informovat o kontaktních možnostech a o dotčených údajích.

Nejprve níže uvádíme informaci o možnostech kontaktování našeho pověřence pro ochranu údajů a o možnostech k zašifrovanému navázání kontaktu. Poté vysvětlujeme používané právní a technické pojmy. Následně obdržíte přehled práv subjektu údajů. Pak uvádíme údaje o správci. A nakonec se věnujeme nasazovaným technologiím, službám a našemu nakládání s vašimi údaji.

1 Kontakt k pověrenci o ochraně údajů

Pokud máte dotazy nebo si přejete informace, můžete se kdykoli obrátit na našeho externího pověřence pro ochranu údajů. Kontaktní údaje zní:

Oliver Offenburger, M.Sc.

E-mail: dataprotection@schwanog.com

  eye-i4 GmbH
Abteilung Datenschutz
Mönchweilerstraße 12
78048 Villingen-Schwenningen
Telefon: +49(0)