Produkcja

Dzięki sukcesywnemu inwestowaniu w produkcję jesteśmy w stanie działać na najwyższym poziomie technologicznym, stosując robotykę. Efektywność procesów jest przy tym decydującym czynnikiem skracającym cykle operacyjne indywidualnie wytwarzanych narzędzi kształtowych.

Szlifowanie

Centrum szlifierskie wyposażone w osiemnaście 5-osiowych szlifierek CNC tworzy rdzeń działu produkcji Schwanog i jest nieustannie rozbudowywane równolegle do wzrostu popytu. Poprzez przeniesienie w 2012 roku centrum obróbki elektroiskrowej do rozbudowanego obiektu stworzono w nim przestrzeń umożliwiającą dalszy wzrost i generowanie dodatkowych mocy produkcyjnych.

Obróbka elektroiskrowa

Po przeprowadzce w 2012 roku do nowych pomieszczeń produkcyjnych dokonaliśmy konsekwentnej rozbudowy naszego centrum obróbki elektroiskrowej, na które składa się z dziewięć centrów obróbczych, w oparciu o najwyższe kryteria jakości i szybkości, dostosowując je do potrzeb klientów. W pełni zautomatyzowane drążarki zintegrowane ze zrobotyzowaną kabiną stanowią wyraz technologicznych aspiracji firmy Schwanog.

Frezowanie

Oprócz technologii szlifierskich i obróbki elektroiskrowej firma Schwanog zainwestowała we własne centra frezarskie. Na najnowocześniejszych 5-osiowych centrach frezarskich oraz 5-osiowych centrach frezarsko-tokarskich prowadzona jest obróbka wszelkiego rodzaju uchwytów narzędziowych, zarówno standardowych, jak i specjalnych. W ten sposób zapewniamy sobie niezbędną elastyczność, zwłaszcza w kontekście sprostania specjalistycznym wymogom.