Schwanog w teście praktycznym -
przyznane wyróżnienie z oceną "ujmująco dobrą"

Konkurując w prawdziwym środowisku firma Schwanog podjęła na tokarce wzdłużnej oraz na tokarce do krótkiego toczenia test porównawczy "cięcie zamiast toczenia kopiowego". Wynik znacząco mówi za siebie.

Schwanog ujmuje najwyższą efektywnością na tokarce wzdłużnej

Ze względu na znaczną oszczędność czasu wynoszącą 57,8% w stosunku do toczenia kopiowego Schwanog zajmuje czołowe miejsce. Dzięki uzyskaniu na tokarce wzdłużnej CNC wyniku 18.91 sek. i solidnej przewadze o prawie 26 sek. cięcie kształtów zewnętrznych Schwanog wyznacza wyraźny kierunek efektywnej i trwałej ekonomiki.

Test praktyczny na tokarce do krótkiego toczenia

Zwyciężając przewagą o prawie 7 sekund nad toczeniem kopiowym, a tym samym oszczędnością czasu o 26,6% firma Schwanog ponownie osiągnęła najlepszy wynik w testach.