Dłutowanie wielowypustów

Ten specjalny system Schwanog jest przeznaczony do obróbki wielowypustów, wałków uzębionych i rowków wpustowych. System ten jest niezwykle wydajny i obróbka np. części z mat. C45 na tokarce CNC odbywa się w całości jako jedna operacja. Dzięki wyeliminowaniu zazwyczaj końcowej obróbki na innej maszynie, otrzymuje się wyraźny spadek kosztów uzbrojenia maszyny oraz odczuwalne skrócenie czasów obróbczych, dzięki szybszym cyklom produkcyjnym.

Jak wiadomo, w konwencjo- nalnej obróbce części toczo- nych istnieje konieczność wykonania odrębnej operacji roboczej z użyciem frezu ślimakowego lub za pomocą procesu przeciągania realizowanego na maszynie do obróbki końcowej.

System oferowany przez firmę Schwanog pozwala producen- tom części toczonych łączo- nych wielowypustowo (np. zgod- nie z normami DIN 5480, 5481 czy 5482) obrać całkowicie nową drogę. Dla przykładu, na normalnej tokarce obróbka elementu C45 zostaje zakońc- zona w ciągu jednej operacji, przy czym na wykonanie złącza zazębionego potrzeba jedynie 7 sekund. Dzięki kompleksowej obróbce odpada konieczność typowego zazwyczaj czyszcze- nia części przed rozpoczęciem cyklu obróbki wykończającej, jak również obsługi, planowania i kierowania wykonaniem tej czynności.

  • Wyraźne obniżenie kosztów oprzyrządowania.
  • Redukcja czasu obróbki poprzez przyspieszenie cyklów wykonawczych
  • Kompletna obróbka w jednym cyklu roboczym
  • Odpada odrębna operacja robocza
  • Indywidualne rozwiązania w zależności od zastosowania

Narzędzia Schwanog do nacinania zębów

Oprawka:

  • Przekrój okrągły
  • Przekrój prostokątny
  • Uchwyty nie wyszczególnione oraz uchwyty z metalu ciężkiego na zapytanie
[Translate to PL:] KERBVERZAHNUNG