Toczenie poligonalne

Frezy nacinające Schwanog są dostępne z magazynu dla wszystkich powszechnie stosowanych typów maszyn bądź urządzeń do toczenia wielokrawędziowego. 
Podobnie jak wszystkie systemy Schwanog, także frezy nacinające są wykonane w wersji z płytami wymiennymi.

Zwłaszcza w przypadku części obracających się z branży montażowej i hydraulicznej, wykonanie powierzchni płaskich poprzez frezowanie jest bardzo czasochłonne.

Tymczasem czas obróbki jest niezwykle istotny z punktu widzenia kosztów. Firma Schwanog specjalizująca się w wysokowydajnych systemach narzędzi wymiennych, oferuje w tym zakresie przekonujące rozwiązanie pozwalające obniżyć koszty. Schwanog-Multikant-System umożliwia wykonanie powierzchni sześciokątnych bezpośrednio na tokarce. Czasochłonne frezowanie pojedynczych płaszczyzn sześciokąta odpada, bezpieczeństwo procesu wzrasta, a koszty znacznie maleją.

  • Powierzchnie wykonywane są bezpośrednio na tokarce w trakcie Jednego procesu technologicznego.
  • Czasochłonne przejście z toczenia na frezowanie jest niepotrzebne.
  • Technologia obróbki wielokrawędziowej jest znacznie szybsza niż frezowanie.
  • Bezpieczeństwo procesu technologicznego wyraźnie rośnie dzięki zastosowaniu zintegrowanego procesu produkcji na jednej maszynie.
  • Wyraźna obniżka kosztów dzięki systemowi wielokrawędziowemu Schwanog Multikant.

Skrawanie wielokrawędziowe

Oprawka:

  • Z średnicą
  • Z uchwytem stożkowym
  • Uchwyty nie wyszczególnione oraz uchwyty z metalu ciężkiego na zapytanie
[Translate to PL:] MEHRKANTSCHLAGEN