Centrum elektrodrążenia Schwanog

Przy tworzeniu szczególnie filigranowych i złożonych konturów wykorzystujemy technikę elektrodrążenia. Nasze centrum elektrodrążenia wyposażone obecnie w 10 drążarek drutowych było konsekwentnie tworzone pod kątem potrzeb naszych klientów, by zapewnić im najwyższą jakość i szybkość.  Całkowicie automatyczne urządzenia tworzą zamknięty system, skonsolidowany w jednej komótce robota. Za ich uzbrajanie i rozładunek odpowiada 6-osiowy robot. Niezbędne zadania załadowania surowca do jednostki produkcyjnej są programowane przez zespół naszych wykwalifikowanych specjalistów za pomocą specjalnego oprogramowania. Później palety, przez stacje załadunku, trafiają do klatki robota. Również w przypadku elektrodrążenia centralnym zagadnieniem jest stała optymalizacja czasu realizacji procesów.