Niezmienna jakość

Niezmienna jakość decyduje o powodzeniu na rynku - nas także dotyczy ta zasada. Dlatego we wszystkich segmentach przedsiębiorstwa mamy jasno zdefiniowane wymogi. Postawiliśmy sobie za cel, by konsekwentnie je wypełniać a co więcej, dążyć do wyników wyższych niż wymagane. Aby tak się działo, konieczne było usystematyzowanie i standaryzacja procesu we wszystkich zakładach produkcyjnych. Efektem jest wyeliminowanie jakichkolwiek różnic w jakości oferowanej naszym klientom w Niemczech, USA, Francji czy Chinach.