Ostrzenie i pokrywanie regeneracyjne

Ostrzenie regeneracyjne

Koszt ostrzenie regeneracyjnego narzędzia szybko się zwraca. Wystarczy bowiem przywrócić pierwotną ostrość krawędziom skrawającym bez kompletnego profilowania nowego produktu. Nie jest potrzebny do tego nowy surowiec.

Mamy doświadczenie w regeneracji zużytych narzędzi. Potrafimy wydobyć z nich maksimum wydajności. Gwarantujemy, że jakość powtórnie naostrzonego narzędzia będzie identyczna, jak w nowiutkim egzemplarzu i będzie nadal wykonywać swoją pracę z równą skutecznością.

Przed ostrzeniem badamy narzędzie pod kątem sposobu, zakresu oraz ekonomiczności niezbędnej regeneracji, aby unikać niepotrzebnych kosztów. Narzędzia, których regenerowanie jest już technicznie niemożliwe lub nieopłacalne, zostają specjalnie oznaczone i zwrócone klientowi bez naliczania kosztów.

Pokrywanie regeneracyjne

Po powtórnym naostrzeniu powlekane artykuły poddaje się także pokryciu regeneracyjnemu. 

Zalety pokrycia:

  • Większa odporność narzędzia na zużycie
  • Sprawniejsze odprowadzenie wiórów
  • Sprawniejsze odprowadzanie ciepła
  • Wydłużenie okresu eksploatacji