Impressum

Schwanog Siegfried Güntert GmbH
Niedereschacher Straße 36
78052 VS- Obereschach

telefon: 07721 9489-0
Fax: 07721 9489-99
e-mail: info@schwanog.com

Rejestr handlowy: Sąd Rejonowy Fryburg
Numer rejestru: HRB 600 784

Numer identyfikacyjny VAT § 27 a Ustawy o podatku VAT: DE811211471

Dyrektor zarządzający: Clemens Güntert

Wyłączenie­odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treści

Jako dostawca usługi zgodnie z § 7 ust.1 Ustawy o telemediach ponosimy odpowiedzialność za własne treści na tych stronach w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jednakże zgodnie z §§ od 8 do 10 Ustawy o telemediach jako dostawca usługi nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania informacji przekazywanych lub zapisywanych przez inne podmioty ani też do badania przesłanek wskazujących na popełnienie czynności niezgodnej z prawem. Nie narusza to nałożonego obowiązku do usuwania lub blokowania możliwości wykorzystywania informacji w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Związana z tym odpowiedzialność jest jednak możliwa dopiero od momentu uzyskania informacji o konkretnym przypadku naruszenia prawa. Z chwilą ujawnienia odpowiednich przypadków naruszenia prawa treści te będziemy niezwłocznie usuwać.

Odpowiedzialność za hiperłącza

Nasza oferta zawiera hiperłącza do zewnętrznych stron internetowych stron trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Dlatego nie możemy brać jakiejkolwiek odpowiedzialności za te treści podmiotów zewnętrznych. Za treści podlinkowanych stron odpowiedzialność ponosi zawsze operator albo administrator stron. W chwili podlinkowania podlinkowane strony zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. W chwili podlinkowania nie dopatrzono się treści sprzecznych z obowiązującym prawem. Nie można jednak żądać nieustannej kontroli treści podlinkowanych stron bez konkretnych poszlak naruszenia prawa. W przypadku ujawnienia przypadków naruszenia prawa tego rodzaju hiperłącza będziemy niezwłocznie usuwać.

Prawo autorskie

Utworzone przez administratora strony treści i dzieła na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie wykraczające poza granice prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody danego autora, bądź twórcy. Zezwala się jedynie na pobieranie i sporządzanie kopii tej strony do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Wobec treści na tej stronie, które nie zostały stworzone przez administratora, są przestrzegane prawa autorskie osób trzecich. Treści osób trzecich są oznaczane jako takie. Jeżeli mimo to dostrzegą Państwo przypadki naruszenia prawa autorskiego, prosimy o ich wskazanie. W przypadku ujawnienia przypadków naruszenia prawa tego rodzaju treści będziemy niezwłocznie usuwać.

Rights of use for images:

Page: Your benefits – specialist – Image „Happy businessman“ – ljubaphoto  –iStock 514377710

Page: Your benefits – specialist – Image „Smiling businesswoman"– nensuria – iStock 1282662768

Page: Service - Quality assurance – Image „Energy Efficiency" -  NicoElNino – iStock 1285410936

Page: News – Image „Mobile News Application in Smartphone" – Tero Vesalainen  – iStock 1065782390

Page: News – newsletter archive – Image „Subscribe to newsletter on laptop, tablet and smartphone" - CarmenMurillo –  iStock 1125874550

Page: Company – carieer – Image „Young woman greets employees"– fizkes –iStock 1201798748

Page: Company – Career – Schwanog as an employer – Image „Young woman greets employees"– fizkes –iStock

Page: Company – Career – Image „WE WANT YOU" “ – PeerCreative – iStock 505690660

Page: Company – Career- Job offers – Image „WE WANT YOU“ –PeerCreative – iStock 505690660

Page: Company – career – Image „Group of young people“ – BartekSzewczyk – iStock 1007730000

Page: Company – Career – Training – Image „Group of young people“ – BartekSzewczyk – iStock 1007730000

Page: Company – Career – Training – Image „Commercial specialist“ – AntonioGuillem – iStock 831622766

Page: Company – Career – Training – Commercial specialist with additional qualification - Image „Commercial specialist“ – AntonioGuillem – iStock 831622766

Page: Company- Career- Training – Commercial specialist with additional qualification (m/w/d) – Image „Question mark“ – Anja W. – iStock 951908932

Page: Company – Career – Training - Cutting machine operator – Image „Question mark“ – Anja W. – iStock 951908932