11. listopada 2022

Efektywne dłutowanie gniazd sześciokątnych w łbach śrub do implantów!

Efektywne dłutowanie gniazd sześciokątnych w łbach śrub do implantów!

Do klasycznych zastosowań w dziedzinie techniki medycznej należy obróbka łbów w śrubach do implantów. Większość śrub kostnych jest wyposażonych do mocowania w łby o gniazdach sześciokątnych.

Najwyższa efektywność ich obróbki jest typowym zadaniem dla Task Force Schwanog. Zastosowania i związane z tym liczby jednostek w dziedzinie techniki medycznej stale rosną na całym świecie - liczy się każda sekunda czasu obróbki.

W jaki sposób można tu zaoszczędzić cenne koszty jednostkowe, Schwanog dowodzi tego za pomocą swojego Duo składającego się z wiertła kształtowego z płytką wymienną oraz z narzędzia dłutowniczego do gniazd sześciokątnych.

W pierwszym kroku wiertło kształtowe z systemu PWP wierci otwór wstępny. Następnie do działania wchodzi narzędzie dłutownicze, które w jednym przejściu wykonuje kontur sześciokąta, aby w najkrótszym czasie wytworzyć kąty sześciokąta.

W rezultacie można koszty jednostkowe obniżyć nawet o 40%. Na co jeszcze czekać?

KORZYŚCI:

  • wysokowydajna obróbka śrub kostnych
  • redukcja kosztów jednostkowych nawet o 40 %
  • uzupełnienie wierteł kształtowych PWP oraz narzędzie dłutownicze do gniazd sześciokątnych
Efektywne dłutowanie gniazd sześciokątnych w łbach śrub do implantów!
Newsletter
pdf (162 KB)
PL