17. marca 2020

Wiercenie, frezowanie i pogłębianie przy użyciu jednego narzędzia!

Z ręką na sercu: dzisiaj liczy się każda sekunda w walce o pozycję rynkową – oprócz najwyższej jakości decydujące znaczenie ma też optymalizja kosztów produkcji.

Nasi specjaliści są wręcz predestynowani do tej misji, bowiem obniżanie kosztów to nasz fach. Najlepszym tego przykładem jest opisane poniżej zastosowanie, w którym w prosty sposób zredukowaną liczbę używanych narzędzi z dotychczas trzech do jednego.

Korzyści są oczywiste: pozwala to wyeliminować nieproduktywny czas wymiany narzędzi.

 

DOTYCHCZASOWY PRZEBIEG OBRÓBKI BEZ NARZĘDZI SCHWANOG:

Krok 1: wiercenie

Krok 2: wymiana narzędzia do frezowania cyrkularnego

Krok 3: wymiana narzędzia do 4-krotnego fazowania

 

OBECNY PRZEBIEG OBRÓBKI PRZY UŻYCIU SPECJALNYCH NARZĘDZI SCHWANOG:

Krok 1: wiercenie, frezowanie cyrkularne i fazowanie w jednym cyklu roboczym!

 

KORZYŚCI Z UŻYCIA NARZĘDZI SCHWANOG PRZY WIELKOŚCI PARTII 20.000 SZTUK:

oszczędność czasu na dwie wymiany narzędzi – łącznie 8 s

skrócenie czasu obróbki o ponad 44 godziny!