Skiving

Skiving, nebo také nazývané loupání,  je speciální   technologie nalézající   své použití při opracování precisních součástek u všech jednovřetenových soustružnických automatů a CNC strojů.

Všude tam, kde jsou vyžadovány obzvláště úzké tolerance při nejvyšší jakosti povrchu, nabízí nový systém skiving od Schwanogu vynikající výhody. Způsob funkce se u skivingu podobá kalibrování, přičemž si skiving vystačí bez prolehlé rolničky a protivedení a tím ho lze také použít na jednovřetenových strojích a CNC strojích.

Kvůli potřebě místa pro upinač se kalibrační nástroje obecně nedají použít pro tyto typy strojů. Skiving si naproti tomu vystačí bez protirolničky a protivedení a kvůli svému kompaktnímu konstrukčnímu tvaru je tím předurčen pro toto použití. Nástroje Schwanogu pro skiving jsou rovněž k dostání v šířce do cca 50 mm. Velkou výhodou je, že břit je díky našikmo nastavené výměnné destičce používán pouze bodově. To vede k nižšímu řeznému tlaku a tím k viditelně lepšímu povrchu a podstatně menším vyrobitelným tolerancím oproti zapichování. Rychlá výměna destiček nástrojů spolu s nejvyšší přesností výměny je základem pro výrazné snížení nákladů na obráběný kus, často ve dvojciferné oblasti.

  • Nástroje pro skiving s šířkami až cca 50 mm
  • Nástroje pro Skiving k použití na jedno/vícevřetenových automatech a CNC strojích
  • Nejvyšší jakost povrchu díky nízkému řeznému tlaku
  • Výrazně menší vyrobitelné tolerance
  • U soustruženého dílu musí být provedeno před-zapichování

Skiving

Základní těleso:

  • Také možnost nastavení průměru a rovnoběžnosti
  • Stopka čtvercová nebo pravoúhlá
  • Prismatické provedení (AWN)
[Translate to CZ:] Skiving