Erodovací centrum společnosti Schwanog

Pro zvláště komplikované a komplexní obrysy používáme erodovací metodu. Naše erodovací centrum s 10 stroji na erodování drátem bylo důsledně budováno tak, aby splňovalo požadavky našich zákazníků na nejvyšší kvalitu a rychlost. Plně automatické erodovací stroje jsou shrnuty v jedné robotem obsluhované lince jakožto uzavřený systém, kde jsou díly plně automaticky vkládány a vyjímány šestiosým robotem. Požadované erodovací úlohy naprogramuje náš kvalifikovaný erodovací tým pomocí speciálního softwaru a palety jsou poté osazeny polotovary. Palety poté procházejí nakládací stanicí do robotem obsluhované buňky. Hlavním tématem je i v případě erodování samozřejmě také průběžná optimalizace doby průchodu.