Zajištění kvality

U nás jde zajištění kvality ruku v ruce s řízením kvality. Při zajišťování kvality garantujeme pečlivou závěrečnou kontrolu našich nástrojů pomocí CCD kamer. Pomocí kamerových měřicích přístrojů se překontrolují tvary zapichovacího nástroje a provede se porovnání se specifikacemi konstrukčního výkresu. Jako společnost samozřejmě vždy pečlivě kontrolujeme a optimalizujeme všechny prvky hodnotového řetězce. Proto disponujeme komplexním systémem řízení, který zahrnuje všechny kroky procesu od příjmu materiálu až po expedici hotových nástrojů. Všechny procesy při realizaci nástrojů jsou sestaveny s ohledem na zákazníka a jejich efektivita se neustále zvyšuje tak, aby se přizpůsobovaly potřebám trhu. Jsme certifikováni jako výrobce obráběcích nástrojů podle normy ISO 9001:2015.

Energie

Rozhodující úlohu při řízení kvality hraje samozřejmě také spotřeba energie. Díky našemu závazku v této oblasti jsme získali certifikaci energeticky uvědomělé společnosti od mezinárodní certifikační skupiny ICG (International Certification Group).