Udržitelnost ve společnosti Schwanog

Odpovědnost

Společnost Schwanog GmbH sídlí v jihozápadním Německu v Obereschachu, městečku v regionu Schwarzwald. Tento region se vyznačuje krásnou krajinou.Území Schwarzwaldu je historicky spojeno s průmyslem a je stále centrem kovozpracujícího průmyslu a sídlem mnoha high-tech společností.

Společnost Schwanog GmbH aktivně přispívá ke klimaticky neutrální budoucnosti zavedením řízení emisí CO₂ a systému řízení spotřeby energie. Tím byl položen základ pro udržitelnější budoucnost, abychom naplnili naši společenskou odpovědnost.

Energie

 • Fotovoltaický systém a kogenerační elektrárna v Obereschachu pokrývají přibližně 24 % celkové roční spotřeby elektřiny.
 • Rekuperace tepla z odpadního tepla strojů a kogenerace
 • Energeticky účinné LED osvětlení ve všech výrobních prostorách
 • Pravidelné měření úniků stlačeného vzduchu a jejich odstraňování   
 • Inteligentní ovládací prvky účinně regulují centrální ventilační systémy
 • Zavedení řízení emisí CO₂ a systému energetického managementu pro měření a snižování emisí skleníkových plynů

Sociální závazek

 • Sponzorování místních klubů a akcí
 • Každoroční dobrovolná finančná sbírka pro okolní organizace a instituce
 • Velmi dobrá odezva v oblasti vzdělávání odborníků
 • Udržitelný a trvalý růst pro zajištění pracovních míst
 • Vysoká priorita zdravotních opatření pro zaměstnance
 • Úzká spolupráce s odbornými školami
 • Pravidelné hodnocení zaměstnanců s cílem podpořit pozitivní pracovní prostředí