Systém PWP

Pokud má obráběný materiál velmi vysokou pevnost v tahu, obrážení je omezené. V takovém případě se osvědčilo frézování pomocí systému PWP od společnosti Schwanog. S 2břitou vyměnitelnou destičkou lze frézovat ozubení s přesností +- 0,01 mm. Díky možnosti rychlé výměny destiček a vysoké přesnosti výměny lze zpravidla pokračovat v obrábění ihned po výměně, aniž by bylo zapotřebí opětovné seřízení.

Fréza VHM

Frézy VHM od společnosti Schwanog na vnější ozubení se používají u materiálů s vysokou pevností v tahu 1100 až 1300 MPa. V závislosti na výběhu nástroje je k dispozici až 5 břitů. Konečné obrábění lze provádět přímo na stroji s C osou.

Podobné aplikace