Tiráž

Schwanog Siegfried Güntert GmbH
Niedereschacher Straße 36
78052 VS-Obereschach

Telefon: 07721 9489-0
Fax: 07721 9489-99
E-mail: info@schwanog.com

Obchodní rejstřík: Rejstříkový soud Freiburg i. Br.
Registrační číslo: HRB 600 784

Daňové identifikační číslo podle § 27 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty: DE811211471

Jednatel společnosti: Clemens Güntert

Vyloučení odpovědnosti

Ručení za obsah

Jako poskytovatel služeb podle § 7 odst. 1 TMG (zákon o elektronických informačních a komunikačních službách) jsme podle obecných zákonů zodpovědní za vlastní obsahy na těchto stránkách. Podle §§ 8 až 10 TMG ale nejsme jako poskytovatel služeb povinni kontrolovat předávané nebo uložené cizí informace nebo pátrat po okolnostech, které upozorňují na protiprávní činnost. Povinnosti odstranění nebo zablokování užívání informací podle obecných zákonů tímto zůstávají nedotčeny. Příslušné ručení je ale možné až od okamžiku zjištění konkrétního porušení práva. Při zjištění příslušného porušení práva tyto obsahy okamžitě odstraníme.

Ručení za hypertextové odkazy

Naše nabídka obsahuje hypertextové odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsahy nemáme žádný vliv. Proto také nemůžeme za tyto cizí obsahy převzít žádnou záruku. Za obsahy propojených stránek je stále zodpovědný příslušný poskytovatel nebo správce stránek. Propojené stránky byly ve chvíli propojení kontrolovány z hlediska možného porušení práva. Protiprávní obsahy nebyly v okamžiku propojení patrné. Permanentní obsahová kontrola propojených stránek ale není bez konkrétních důkazů porušení práva myslitelná. Při zjištění porušení práva takové hypertextové odkazy okamžitě odstraníme.

Autorské právo

Obsahy a díla vytvořené správcem stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Kopírování, zpracování, rozšiřování a jakýkoli druh využívání za hranice autorského práva vyžadují písemný souhlas příslušného autora, resp. zhotovitele. Stahování a kopie těchto stránek jsou dovoleny jen pro soukromé využití, nejsou přípustné pro komerční využití. Pokud obsahy na této stránce nebyly vytvořeny správcem, jsou respektována autorská práva třetí strany. Obsahy třetích stran jsou především jako takové označovány. Pokud byste přesto byli upozorněni na porušení autorského práva, žádáme vás o příslušnou informaci. Při zjištění porušení práva takové obsahy ihned odstraníme.