Přeostření a povlak

Přeostření

Přeostření nástroje se vám rychle vyplatí. Jelikož se brousí pouze břity a není nutné kompletní výroba nového nástroje, není potřeba žádný nový polotovar.

Tou správnou adresou jsme pro vás i tehdy, pokud jde o obnovu opotřebovaného nářadí, abyste dosáhli maximální účinnosti. Při přeostření garantujeme stejnou kvalitu  nástrojů jako u nově vyrobeného nástroje, což vám umožní pokračovat v práci se stejnými řeznými podmínkami.

Před přeostřením překontrolujeme typ nástroje, rozsah a rentabilitu nutné obnovy, abychom se vyhnuli zbytečným nákladům. Nástroje, které již nelze přeostřit nebo jejichž přeostření by bylo neekonomické, vám vrátíme označené a bez jakýchkoliv nákladů.

Povlak

Po přeostření následuje u nástroje s povlakem obnovení povlaku.

Výhody povlaku:

  • Nástroj odolnější proti opotřebení
  • Lepší odvod třísek
  • Lepší tepelná odolnost nástroje
  • Prodloužení životnosti nástroje