Naše výroba

Broušení, erodování a frézování jsou tři hlavní procesy, které při výrobě používáme s maximální přesností. Ve frézovacím centru se obrábějí standardní a speciální držáky, zatímco tvary samotných vyměnitelných destiček se buď erodují, nebo brousí. Vzhledem k tomu, že vyměnitelná destička i držák jsou vyráběny ve vlastní režii, a všechny základní procesy tak pocházejí z jednoho zdroje, můžeme kdykoli rychle a pružně reagovat na požadavky zákazníků. Díky neustálým investicím do výroby a následné optimalizaci procesů jsme schopni pracovat na nejvyšší technologické úrovni s využitím robotů. Pro výrobce tvarových nástrojů je efektivita procesů klíčová, aby bylo možné zaručit krátkou dobu výroby jednotlivých nástrojů.