20. ledna 2021

Frézování místo obrážní při vysoké pevnosti Materiáli v tahu!

Obrážecí nástroje se již mnoho let osvědčily při výrobě drážek a ozubení. Má-li však obráběný materiál příliš vysokou pevnost v tahu, narazí obrážení na své hranice. Výrobek pak nelze realizovat nebo nebude docíleno požadované přesnosti.

Jako vysoce produktivní řešení vyvinul Schwanog dvoubřitovou výměnnou destičku, která frézuje ozubení a drážky s ohromnou přesností +- 0,01 mm.

Ale nejen to: Kromě výhody procesně spolehlivého řešení přináší tyto výměnné destičky snížení nákladů na nástroje, kratší dobu na výměnu nástroje a cenově výhodnější povlakování.

Výměnná destičká PWP tím dobře ukazuje, jak našim zákazníkům nabízíme nejen funkční řešení, nýbrž také zvyšujeme jejich produktivitu.

Jestlipak jsme ve Vás vzbudili chu‘ ke zvýšení produktivity? Tak nám Schwanogu zašlete Váš výkres obrobku s nejdůležitějšími požadavky nebo nám zavolejte. Těšíme se na Vás!