18. listopadu 2022

Systém Selector Schwanog

Trh pro přesné díly je u dodavatelů v oblasti strojírenství , automobilového a leteckého průmyslu silně určený středními a velkými sériemi při maximálních nárocích na kvalitu a nulové toleranci chyb.
 
Pomocí přihrádek rozděluje systém Selector od Schwanogu výrobní dávky na osm menších jednotek.
 
Právě u automatické výroby nebo u směn s malým počtem obsluhujícího personálu je tak možné v případě zlomení nástroje nebo jiných rušivých faktorů výrazně snížit náklady na třídění.

 

Funkce

 • Rozdělení výrobních dávek do malých jednotek pomocí přihrádek Selectoru.
 • Systém přihrádek s otočnými stoly, které jsou umístěny na výstupu dílů výrobní jednotky.
 • Otáčení závislé na čase nebo kusech vždy o jednu přihrádku.

 

Kontrola

 • Vizuální kontrola vyrobených dílů v poslední přihrádce systému Selector.
 • Jsou-li tyto díly bez chyb, jsou všechny již naplněné přihrádky rovněž rozměrově přesné.
 • Jsou-li chybné, zkontrolují se díly v naplněných přihrádkách v opačném pořadí, až se zase narazí na bezvadné díly.
 • Tím se třídění omezí na jednu jedinou přihrádku.
 • Zpravidla se jedná o zlomek výrobní dávky, která je obvykle vedena do kontejneru dílů.

 

Dvojitá přihrádka v olejové lázni

 • Pro díly citlivé na náraz nebo poškrábání nabízí použití olejem naplněné dvojité přihrádky kvalitativně spolehlivé řešení.
 • Vyrobené díly spadnou do olejové lázně, která svou viskozitou působí jako tlumič. Tím je maximálně zabráněno škodám způsobeným mechanickým poškozením.

 

Zvyšte svoji produktivitu se systémem Selector od Schwanogu!

Možnosti použití

 • Jednovřetenové soustruhy
 • Vícevřetenové soustruhy
 • Dlouhotočné soustružnické automaty
 • Stroje s otočnými stoly
 • Lisy a lisovadla
 • Stroje na výrobu ozubení
 • Stroje pro navíjení pružin
 • A mnoho dalších na dotaz
Systém Selector Schwanog
Zpravodaj
pdf (150 KB)
CS