17. ledna 2023

Tvarový úpichovací nástroj – kompletní tvar!

Jedním z kroků vedoucím ke zvýšení produktivity je použití tvarového upichovacího nástroje. U těžkoobrobitelných materiálů je to pro firmy výzva upíchnout díl s čistým přechodem.
 
Schwanog nabízí řešení – tvarové upichovací nástroje. Proč?
Standardním nástrojem se kompletní tvar na straně úpichu obrábí těžko nebo vůbec.
Pro tyto případy je výhodné použití tvarového upichovacího nástroje Schwanog, který zajistí absolutně čistý přechod tvaru.

Současně lze realizovat tvary nebo sražené hrany ještě na začátku dalšího dílu, čímž lze ušetřit další nástroj a tím zkrátit výrobní čas obrobku.

Důležitým předpokladem pro použití tvarového upichovacího nástroje je stroj s protivřetenem.

 

 VÝHODY:

  • Provozně bezpečné obrábění i zvlášť složitých tvarů
  • Současné obrábění tvarů a sražených hran na začátku obrobku
  • Úspora výrobního času a možná úspora nástroje
Tvarový úpichovací nástroj – kompletní tvar!
Zpravodaj
pdf (216 KB)
CS