03. listopadu 2022

Utvařeč třísky – vyšší produktivita při obrábění

Zlomit třísku - zásadní problém při obrábění:
Při namotání třísek na nástroj nebo obrobek je nutné stroj zastavit a třísky pracně odstraňovat. Každé zastavení stroje výrazně snižuje efektivitu výrobního procesu.

Technikům společnosti Schwanog se podařilo zajistit i u složitých tvarových nástrojů efektivní utvařeč třísek, který byl doposud ve většině případů nemyslitelný. U standardních ISO destiček jsou utvařeče běžně lisovány, ale u tvarových nástrojů to není možné takto realizovat.

Využijte naší nové technologie při obrábění bezolovnatých materiálů.

Výhody:

  • Zlepšení odvodu třísek
  • Tvarové zapichovací destičky s individuálně zhotoveným utvařečem třísek
  • Zásadní snížení prostojů stroje
Utvařeč třísky – vyšší produktivita při obrábění
Zpravodaj
pdf (510 KB)
CS