27. února 2023

Efektivní výroba ozubení s protlačovacími kroužky!

Skvělé řešení k urychlení výroby ozubení, to jsou protlačovací kroužky Schwanog v roli obráběcího nástroje. Celé ozubení se vyrobí najednou –výrazně rychleji, než je tomu u frézování.

Další výhodou oproti frézování je možnost provést ozubení téměř až k okraji obrobku. To je v případě frézování vzhledem k průměru frézy technicky nemožné. Také zápich na konci ozubení je v souvislosti s odváděním třísky a snižující se řeznou rychlostí přínosem. V závislosti na aplikaci je nutno použít jedno pevné a nebo souběžně se pohybující vodicí pouzdro protlačovacího nástroje (Plovoucí držák). Promyšlená koncepce držáků protahovacích a protlačovacích nástrojů od Schwanog umožňuje v mnoha případech obejít se i bez samotného protahovacího nebo protlačovacího stroje. Jinými slovy, jedná se o další krok směrem ke kompletnímu opracování obrobků přímo na soustruhu. Poloha držáku protlačovacího nástroje pod úhlem 1° umožňuje pracovat s přítlačnou silou až o 80 % nižší.

Výhody ve zkratce:

  • Výrazné snížení nákladů na kus využitím protlačovacích kroužků
  • Možnost provést ozubení téměř až k okraji obrobku
  • Obrábění možné přímo na soustruhu
  • Snížení přítlačné síly až o 80 %
  • Široké uplatnění

 

Důležité poznatky pro plánování vaší výroby:
Protlačovací kroužky (protahovací nástroje) nejsou vhodné pro materiály s pevností
v tahu > 1 000 N/mm². O rozsahu použitelnosti rozhoduje také hloubka ozubení a stabilita stroje.

Informace o možnostech aplikace našich protlačovacích kroužků pro vaše obrobky s ozubením vám ochotně poskytne náš tým.

Efektivní výroba ozubení s protlačovacími kroužky
Zpravodaj
pdf (96 KB)
CS